नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
डोटी

 • मासिक प्रगति विवरण २०७५-६-२

  २०७५ साल भाद्र महिनामा जिल्ला प्रशासक कार्यालय, डोटीबाट सम्पादित महत्वपूर्ण कार्यहरुको संक्षिप्त विवरण । सम्पादन भएका प्रमुख कार्यहरु कार्यान्वयन स्थिती ईकाइ परिमाण कैफियत नागरिकताका फाँट क) नागरिकता वितरण (नयाँ) थान २२५   ख) प्रतिलिपि नागरिकता थान ९५   ग) अंगिकृत नागरिकता थान १   घ) नावालक परिचय पत्र थान ७   ङ) पुरानो नागरिकता ईन्ट्री थान -   राहदानी फाँट क) राहदानी वितरण थान ३३   ख) राहदानी सिफारिस काठमाण्डौ थान २८   ग) राहदानी सिफारिस जिल्लाबाट थान २१   स्थानिय प्रशासन फाँट क) जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठक पटक २   ख) जिल्ला दैवी प्रकोप समितिको बैठक पटक -  …

 • हलिया मुक्त २०७५-४-७

  पूर्वीचौकी गा.पा. वडा नं. २ बस्ने टिका नेपालीलाई सोही गा.पा.मा बस्ने धन बहादुर ओलीबाट ऋण मिनाह गराई  मिति २०७५/०५/०७ गते देखी हलियाबाट मुक्त गरियो । 

 • विरोध प्रदर्शन गर्न पाउने स्थलहरु २०७५-३-२९

  विरोध प्रदर्शन गर्न पाउने स्थलहरु तोकीएको बारे सार्वजनिक सूचना । नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना तथा स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ अनुसार सेवा प्रवाहमा सुधार, सुशासन, शान्ति सूरक्षा र सुव्यवस्था कायम गर्ने सन्दर्भमा अर्को सूचना जारी नहुन्जेल सम्म मिति २०७५/०३/२९ गते देखी लागु हुने गरी तपसिलमा उल्लेखित स्थलहरुमा मात्र विरोध प्रदर्शन गर्न पाइने व्यवस्था भए अनुरुप सर्वसाधारण सबैको लागि यो सूचना जारी गरिएको छ ।                                                                   …

 • राहदानी आएको सूचनाः २०७५-४-३१

  राहदानी आएको सूचना   यस जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोटीमा  मिति २०७५/०३/३० गते सम्म राहदानी बनाउन फर्म भर्नु भएकाहरुको राहदानी विभागबाट बनेर आइसकेकोले राहदानी लिनका लागी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक डोटीको अर्ध भौचर/भैचर प्रतिलिपी लिइ स्वयं / निकटतम व्याक्ति आउनुहुन जानकारी गराइन्छ । साथै स्वयं व्याक्ति वाहेकको हकमा राहदानी वाहकको मन्जुरीनामा अनिवार्य गरिएको छ ।    

 • सूचना सार्वजनिक गरिएको २०७३-१०-५

  सुचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५ को उपदफा (३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्बजनिक गरिएको बिवरण सूचना सार्बजनिक गर्ने निकायको नाम : जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डोटी । सूचना सार्बजनिक गरेको अवधि :   २०७३ साल कात्तिक महिना देखि ऐ. पुष मषान्तसम्म ।    १. निकायको स्वरुप र प्रकृति :                         जिल्ला प्रशासन कार्यालय नेपाल सरकारको गृह प्रशासन अन्तरगत जिल्ला स्थित मूख्य प्रशासनिक निकाय हो । स्थानीय प्रशासनलाई विकेन्द्रित प्रशासन व्यवस्था अनुरुप संचालन गर्न तथा शान्ति र व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्न स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ लागू भै उक्त ऐनको दफा ५ ले जिल्लाको…

 • सुचनाकाे हक सम्बन्धी एेन --

  सुचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५ को उपदफा (३) र सूचनाको हक सम्बन्धि नियमावली २०६५ को नियम ३ बमोजिम सार्बजनिक गरिएको बिवरण सूचना सार्बजनिक गर्ने निकायको नाम - जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डोटी । सूचना सार्बजनिक गरेको अवधि - २०७३ साल श्रावण महिना देखि ऐ. असोज मषान्तसम्म ।    १. निकायको स्वरुप र प्रकृति         जिल्ला प्रशासन कार्यालय नेपाल सरकारको गृह प्रशासन अन्तरगत जिल्ला स्थित मूख्य प्रशासनिक निकाय हो । स्थानीय प्रशासनलाई विकेन्द्रित प्रशासन व्यवस्था अनुरुप संचालन गर्न तथा शान्ति र व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्न स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ लागू भै उतम ऐनको दफा ५ ले जिल्लाको समान्य प्रशासन…

 • विरोध प्रदर्शन गर्न पाउने स्थलहरु २०७५-३-२९

  विरोध प्रदर्शन गर्न पाउने स्थलहरु तोकीएको बारे सार्वजनिक सूचना ।   नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना तथा स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ अनुसार सेवा प्रवाहमा सुधार, सुशासन, शान्ति सूरक्षा र सुव्यवस्था कायम गर्ने सन्दर्भमा अर्को सूचना जारी नहुन्जेल सम्म मिति २०७५/०३/२९ गते देखी लागु हुने गरी तपसिलमा उल्लेखित स्थलहरुमा मात्र विरोध प्रदर्शन गर्न पाइने व्यवस्था भए अनुरुप सर्वसाधारण सबैको लागि यो सूचना जारी गरिएको छ ।    तपसिल १. दि.सि.न.पा.को सिलगढीमा : ईन्द्रचोक २. दि.सि.न.पा.को सिलगढीमा : नाचनथली ३. दि.सि.न.पा.को दिपायलमा : दिल्पेश्वर मठ अगाडी ४. दि.सि.न.पा.को पिपल्लाको बसपार्क पछाडि ५. दि.सि.न.पा.को राजपूरमा पञ्चेश्वर मार्गको पिपलचौतारी  

 • सुचनाकाे हक सम्बन्धी एेन २०७३-४-३१

  सुचनाकाे हक सम्बन्धि एेन २०६५



© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय