नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
ईलाका प्रशासन कार्यालय ,
सोताङ्गबजार, सोलुखुम्वु


  फाँटहरु

कार्यालय प्रमुखको कार्य कक्ष

नागरिकता फाँट

प्रशासन फाँट

लेखा तथा जिन्सी फाँट

 कम्प्युटर फाँट

 

  समाचार

NO record found

  सूचना

  • नागरिकता र राहदानी सम्बन्धी सामान्य जानकारी --

    नागरिकता सम्बन्धी सामान्य जानकारी नागरिकता एक विशेष सामाजिक, राजनैतिक, राष्ट्रीय, वा मानव संसाधन समुदायको एक नागरिक हुने अवस्था हो। कुनै पनि राजनैतिक समुदाय (राष्ट्र या नगर)को सदस्य भई राजनैतिक क्रियाकलाप गर्न पाउने अधिकारलाई नागरिकता भनिन्छ। कुनै पनि राष्ट्र वा नगगरको नागरिकता प्राप्त गरेको ब्यक्तिलाई नागरिक भनिन्छ। नागरिकता र राष्ट्रियता धेरै हदसम्म मिल्दा जुल्दा शब्दहरू हुन, तर पनि ती दुई शब्दहरूमा फरक छ। जस्तै: कुनै ब्यक्तिको राष्ट्रियता भएपनि नागरिकता नहुन सक्तछ। कुनैपनि देशमा गैर्‍ह नागरिकलाई बिदेशी भन्ने गरिन्छ। त्यसैले नागरिकता भनेको कुनै ब्यक्तिले समाजमा पाउने राजनैतिक अधिकार हो। त्यसैले एउटा देशको राष्ट्रियता भएको ब्यक्ति अर्को देशको नागरिक बन्न सक्तछ। नेपालमा देहाय बमोजिमको नागरिकता प्रदान गर्न सकिने ब्यवस्था…

  • नागरिक वडापत्र २०७५-३-२८

    कार्यालयबाट सेवाग्राहीलाई हुने सेवा नागरिक वडापत्र मार्फत सर्वसधारणलाई जानकारी गराईएको व्यहोरा अनुराेध छ । इलाका प्रशासन कार्यालय सोताङ्ग सोलुखुम्वु फोन नम्बर ०३८–४१००६५© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय