नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
ईलाका प्रशासन कार्यालय ,
राजारानी, धनकुटा

  • नागरिकताको प्रतिलिपी सम्बन्धमा --

    मिति २०७५/०३/०९ गते देखी यस इलाका प्रशासन कार्यालय अन्तर्गतका साविकका गा.वि.स. हरु ६ नं. बुधबारे, मुढेवास, कुरुलेतेनुपा, बसन्तटार, बोधे, मौनाबुधुक, राजारानी हाल चौबिसे गाँउपालिका र साविकका गा.वि.स.हरू खुवाफोक, फाक्सिव, डाँडाबजार हाल साँगुरीगढी गाउँपालिका वडा नं.३, ४ र ५ क्षेत्रभित्रका यस कार्यालय स्थापना हुनु पूर्व र यस कार्यालय स्थापना भए पश्चात टाेलीमा वितरण गरिएका नागरिकता प्रमाण–पत्र (बंशज) को प्रतिलिपी र राहदानी सिफारिस समेतका कार्य यही कार्यालयबाट हुने भएको व्यहोरा सवैलार्इ जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएकाे छ ।

  • जानकारी २०७५-५-५

    यस कार्यालयबाट नागरिकता प्रमाण-पत्र Online System बाट बितरण भर्इ अाएकाे सबैमा बिदितै छ, साथै बिध्दुतकाे समस्या परेकाे बखत हस्तलिखित समेतबाट पनि नागरिकता प्रमाण-पत्र बितरण भर्इ अाएकाेमा गृह मन्त्रालयकाे मिति २०७३/०४/२४ काे पत्रानुसार अव अाइन्दा यस कार्यालयबाट बितरण हुने नागरिकता प्रमाण-पत्र कम्प्यूटरार्इज गरि मात्र बितरण हुने भएकाे हुँदा बिध्दुतकाे समस्या वा यस कार्यालयकाे लागि श्री गृह मन्त्रालयबाट उपलव्ध भएकाे Software संचालन नभएकाे खण्डमा उल्लेखित समस्या समाधान नभएसम्म नागरिकता प्रमाण-पत्र बितरण हुननसक्ने हुँदा सर्व-साधारणमा साे व्यहाेरा जानकारी गराइएकाे छ ।© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय