नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
ईलाका प्रशासन कार्यालय ,
लेखनाथ, कास्की


  समाचार

NO record found

  सूचना

  • पासपोर्ट २०७५-८-२५

    यस कार्यालयबाट पासपोर्ट प्राप्त गर्नेगरी यसै कार्यालयमा राहदानी फाराम पेश गर्नेहरुमध्ये मिति २०७५ कात्तिक २९ गतेसम्म फाराम बुझाउनेहरुको राहदानी तयार भएकोले समयमै लिन आउनु हुन जानकारी गराइन्छ ।  उक्त समयभन्दा पछि फाराम पेश गर्नेहरुको राहदानी तयार भएपछि यसैमार्फत गरी जानकारी गराइनेछ । इलाका प्रशासन कार्यालय, लेखनाथ, कास्की© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय