नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
ईलाका प्रशासन कार्यालय ,
दमक झापा

 • २०७५ पुस १३ सम्मको राहदानी आईसकेकाे २०७५-५-३१

  मिति २०७५/०९/१३ गतेसम्म राहदानी फाराम बुझाउनेहरूको राहदानी आईसकेको हुँदा आफ्नाे नागरिकता र रसिद सहित यस कार्यालयमा सम्पर्क राख्नु हुन सम्वन्धित सबैलाई जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

 • बार्षिक प्रगती विवरण २०७४-७५ (click गर्नुहाेला) २०७५-४-१०

  अा.व २०७४/७५ मा यस कार्यालयबाट सम्पादन भएकाे कार्यहरूकाे बार्षिक प्रगती विवरण संलग्न रहेकाे छ ।

 • मासिक प्रगति विवरण २०७५-९-१

            यस कार्यालयबाट अा.व. ०७५।७६ मा सम्पादन भएका कार्यहरुको प्रगति विवरण  २०७५ मंसिर सि.नं. विषय पुरुष महिला जम्मा कैफियत १ नागरिकता क. बंशज २०७ १९९ ४०६   ख. अंगिकृत बैवाहिक - ३ ३   ग. प्रतिलिपी ५९ ८३ १४५   घ. नाबालक परिचय-पत्र ७ ३ १०   २ राहदानी वितरण २३० ११४ ३४४   द्रुत सेवा ४८ ३३ ८१   ३ ठाडो उजुरी   ६   ४ व्यहोरा प्रमाणित २५   ५ संघ संस्था नवीकरण १०   ६ हात हतियार नवीकरण नभएकाे  

 • सूचनाको हक सम्बन्धी । २०७४-४-९

  सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) को (४)  र नियमावली,२०६५ को नियम ३ अनुसार प्रकाशन गरिएको । (Pro-active Disclosure) /© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय